Bergforsk - Gruvbranschens forum

Välkommen till Bergforsk

Comment are off

Företag och organisationer som är engagerade i forskning och utveckling för den metallutvinnande industrin har gemensamt, under ledning av Stiftelsen Bergforsk, och i samverkan med övriga aktörer, skapat en gemensam mötesarena – Bergforsk. Det huvudsakliga syftet är att integrera och koordinera FoU mellan industri och universitet, företrädesvis verksamheten vid Luleå tekniska universitet. Bergforsk är en arena där FoU-enheter, forskare, finansiärer och offentliga intressenter möts för att prioritera och samordna pågående verksamheter och framtidssatsningar som FoU-program, finansieringsfrågor, remisser med mera.

Vi vill att alla intressenter ska kunna nyttja Bergforsk som ingång och gemensam portal till branschens FoU-frågor.

About the Author