Bergforsk - Gruvbranschens forum

Kontakt

Ledning
Sabine Mayer, Vd stiftelsen Bergforsk
c/o Luleå tekniska universitet, SE-971 87 LULEÅ, Sweden
Telefon:+46 (0)920 49 24 28, mobiltelefon: +46 (0)72 219 97 38
sabine.mayer@bergforsk.se 

Stiftelsen Bergforsk

Staffan Sandström, ordförande för stiftelsen Bergforsk,
Teknisk Direktör, Boliden Mineral AB,
Telefon:+46-(0)910-77 40 00
staffan.sandstrom@boliden.com

Åsa Sundqvist LKAB
Telefon: +46 (0)771 760 000
asa.sundqvist@lkab.com

Agne Ahlenius, Vd Zinkgruvan
Telefon: +46 (0)583 82 200
agne.ahlenius@lundinmining.com

Bergforskdagarna
Pia Nyberg Nilsson, SMART kommunikation,
Koordinator för Bergforskdagarna
Telefon: +46 (0)70 375 39 79
pia.nyberg@bergforsk.se

Fakturerings- och besöksadress
stiftelsen Bergforsk
c/o Luleå tekniska universitet, SE-971 87 LULEÅ, Sweden
Telefon:+46 (0)920 49 24 28