Bergforsk - Gruvbranschens forum

Bergforsk- och STRIMdagarna 2019

Välkommen till spännande dagar med aktuellt och intressant innehåll – årets Bergforsk- och STRIMdagar arrangeras i Lilla salen på Kulturens hus i Luleå. Moderator för dagen är Sabine Mayer, Vd stiftelsen Bergforsk.

15 maj, kl. 10.00

Välkomna

 • Sex år med SIP STRIM och ny FoI-agenda. Framgångar och resultat från SIP STRIM programmet – Jenny Greberg, programchef för SIP STRIM och ansvarig för FoI vid Svemin
 • Kent Tano och Petra Åhl presenterar den nya FoI-agendan.

 

Utvecklat FOI-landskap

 • Vikten av riktad grundforskning, Lena Alakangas – föreståndare för CAMM vid LTU
 • LTUs inriktning på gruv för framtiden – Pär Weihed, prorektor LTU
 • SWERIM – ett nytt forskningsinstitut – Pontus Sjöberg, Vd SWERIM
 • Panelsamtal

 

Hållbar gruvindustri – vägar för framtiden

 • Nationell och internationell policyuppdatering inom klimat och energi – Petter Hojem, kansliråd Miljö- och energidepartementet
 • Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid – hur kan den se ut? – Olle Olsson, SEI
 • Fossilfri färdplan – Svemin
 • Spårbarhetsprojektet – Frida Höjvall, projektledare, RISE

 

12.10 lunch

13.30 På gång inom industrin

 • Boliden
 • LKAB
 • Zinkgruvan
 • Epiroc
 • Sandvik
 • ABB
 • Testmiljön 5G Innovation Hub North – en tillgång för gruv- och processindustrin på LTU campus – Michael Nilsson, CDT, LTU
 • Women in Mining 2019 – Emma Härdmark, Svemin

 

14.35 paus

15.10 Bergforsk stipendieutdelning och vinnare av SIP STRIM Innovationstävling 2018

Med fokus på marken och omgivande relationer

 • Gruvnäring och regional attraktionskraft, vägar framåt i Norrbotten – Willy Sundling Enhetschef Samhällsplanering och kulturmiljö, Länsstyrelsen Norrbotten
 • MinLand – Roland Arvidsson, projektledare, SGU
 • Walk the Talk – Helena Ranängen, LTU
 • Karin Beland, LTU
 • Panelsamtal kring gruvindustrins dialog med omgivande samhälle och regionens attraktionskraft.

 

Avslutande ord – Jenny Greberg programchef SIP STRIM

Konferensen avslutas ca 17.00

18.00 Middag


16 maj, 8.00, Lilla salen, Kulturens Hus – SIP STRIM:s projekt och utlysningar presenteras