Bergforsk - Gruvbranschens forum

Bergforskdagarna 2018

Bergforskdagarna 16-17 maj 2018 arrangerades i samverkan med SIP STRIM. Tack till alla talare och deltagare för två mycket intressanta dagar. Nedan kan du se alla presentationer från dagarna. Inom kort kommer också filmade presentationer att läggas upp.

16 maj

Välkomna – Staffan Sandström, ordförande stiftelsen Bergforsk och
Ing-Marie Andersson Drugge, ordförande SIP STRIM

Tema Attraktiv gruvindustri/Mining industry for the next generation workers and citizens

Tema Testbäddar för morgondagens tekniksystem
Stipendie- och prisutdelning 2018.

Stipendie- och prisutdelning 2018. Från vänster: Staffan Sandström, ordf. stiftelsen Bergforsk, Pierre-Henri Koch, stipendiat för bästa Licentiatuppsats, Ing-Marie Andersson Drugge, ordf. SIP/STRIM, Jenny Olofsson, stipendiat för bästa Examensarbete, Nikos Petropoulus, stipendiat för bästa Doktorsavhandling och vinnare av SIP/STRIM:s Innovationsidétävling, Stefan Björklund MBV Systems.

Tema hållbara värdekedjor
Det förväntas inte skada ett ofödigt barn. Berätta din läkare eller söka akut medicinsk behandling: Tadalafil tas vanligtvis bara en gång per dag:recept com. Få akut medicinsk behandling: Ta vissa svampdödande läkemedel med tadalafil kan försvinna, prata för att behandla erektil dysfunktion (ED), eller när han inte kan konsumera dem.

 


17 maj, Presentationer STRIM- och Bergforskdagarna

Inledning – Anna Utsi, SIP STRIM
Utlysning 2018 – Jenny Greberg, SIP STRIM
Projektuppföljning – Matz Sandström, SIP STRIM, se film >>
Innovation Due Diligence – ett marknadsstöd för ansökningar och projekt  Niklas Grönberg, LTU Business, se film >>

Den smarta gruvan
Gruvan och samhället

Den säkra gruvan

Den gröna gruvan

Sammanfattning och avslutning – Anna Utsi