Bergforsk - Gruvbranschens forum

Program för Bergforskdagarna den 16 – 17 maj

Bergforskdagarna 16-17 maj 2018 arrangeras i samverkan med SIP STRIM på Clarion Sense i Luleå

16 maj

9.30 Kaffe och mingel
10.00 Välkomna –
Staffan Sandström, ordförande stiftelsen Bergforsk och Ing-Marie Andersson Drugge, ordförande SIP STRIM

Tema Attraktiv gruvindustri/Mining industry for the next generation workers and citizens
 • Shaping the Mining Industry for the next generation – Froydis Cameron-Johansson, Group Head of International and Government Relations, Anglo American
 • Nya roller och arbetssätt i morgondagens gruva – Lena Abrahamsson, professor arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet
 • När återställning blir ett mervärde – Agatino Rizzo, biträdande professor arkitektur, Luleå tekniska universitet
 • Attraktiv stad med gruvan som granne – Erik Hidman, doktorand arkitektur, Luleå tekniska universitet


11.55 Lunch

13.15 Tema Testbäddar för morgondagens tekniksystem
 • LKAB:s testbädd för morgondagens autonoma maskiner – Jan Moström, Vd LKAB
 • European Sustainable Intelligent Mining Systems for the Global Mining Industry – SIMS – Morgan Rody, Epiroc
 • Towards fully automated mining operation, SMIG – Anders OE Johansson, RTC
 • Arctic Tests, en framtida öppen testmiljö vid Kaunisvaara gruvområde – Niclas Dahlström, LTU Business
 • Paneldiskussion
 • Bergforsk stipendieutdelning och Vinnare STRIM innovationstävling 2017


15.10 – 15-40 Fikapaus

15.40 Tema hållbara värdekedjor
 • Bolidens styrka inom primära och sekundära råvaror för hållbara värdekedjor – Lennart Evrell, Vd Boliden
 • Hur kan Block chain spåra hållbart mineral? – Babak Sadighi, Director of Blockchain Innovation Centre, RISE
 • Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral – Helge Reginiussen, Statsgeolog, SGU
 • Förutsättningarna för hållbara värdekedjor –Mattias Lindahl, programdirektör Mistra REES, Linköpings universitet
 • Paneldiskussion
 • 17.10 Avslutning


18.00 Middag


17 maj

Projektpresentationer och information om utlysningar – SIP STRIM
 • 08.15 Introduktion, Anna Utsi programchef SIP STRIM
 • Projektpresentationer

 

09.50 – 10.10 Fikapaus

 • 10.10 Projektpresentationer
 • Projektuppföljning, SIP STRIM programkontor – Matz Sandström
 • Projektpresentationer
 • SIP STRIM årlig utlysning, information programkontoret

 

12.00 Lunch

 • 13.00 Presentationer strategiska projekt
 • 14.00 Avslutning
Programmet är preliminärt och kan ändras.