Bergforsk - Gruvbranschens forum

Presentationer 2016

24 maj, 2016 

Välkommen till Bergforskdagarna – Moderator Sabine Meyer, Vd stiftelsen Bergforsk
Analysgruppen för grön omställning Jonas Karlsson, kanslichef för socialdemokraterna i Örebro och ordförande för analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft på uppdrag av framtidsminister Kristina Persson.
Cirkulär ekonomi – gruvindustrins utmaningar – Per-Anders Enkvist, fd partner McKinsey
STRIM ny agenda Charlotte Andersson, STRIM
Regeringsuppdrag: Styrkor och utmaningar inom svensk gruv- och mineralforskning – Annika Zika-Viktorsson, VINNOVA
Panelsamtal  

Hållbart ledarskap – Hur gör Toyota? – Ing-Marie Andersson Drugge, Boliden.
Utveckling av CSR i gruvindustrin Helena Ranängen, LTU
Future forest – lärdomar från skogssektorn – Karin Beland, LTU
Minatura2020 – framtida mineral och markanvändning Linda Wårell, LTU
Panelsamtal

Vad är på gång hos Boliden? – Staffan Sandström, Teknisk Direktör, Boliden Mineral AB
Vad är på gång hos LKAB? – Lars Malmgren, chef för gruvteknik LKAB FoU
Stipendieutdelning 2016
Presentation av Bästa doktorsavhandling 2016 – Andreas Lennartsson
Presentation av Bästa licentiatuppsats 2016 – Roger Knutsson
Presentation av Bästa examensarbete 2016 – Ludvig Gustafsson Nyström


25 maj, 2016 

SIP STRIM projektpresentationer

Introduktion och välkomnande – Charlotte Andersson, programdirektör STRIM

Pitchning av kortare projekt

Deep exploration – se filmade presentationer >>

Innovativ och kostnadseffektiv djupprospektering genom magnetiska mätningar från ett obemannat flygplan, Kalle Westerlund, Swedish Geological AB
Borrhåls seismiska avbildningar och magnetiska mätningar i borrhål, Thomas Kalscheuer, Uppsala universitet

Safe and lean mining – se filmade presentationer >>

Tillförlitlighetscentrerat underhåll (RCM) för automatiserade gruvmaskiner, Behzad Ghodrati, Luleå tekniska universitet
Lokalisering för autonoma UAV-system i underjordsgruvor, Michael Nilsson, Luleå Tekniska Universitet
SafePos – Safety positioning for the mining industry, Daniel Olsson, Räddningstjänsten

Resource efficient and mineral processing- se filmade presentationer >>

ScreenFloat  Screening of Flotation Reagents – Minerals Interactions: a Surface Chemistry Approach, Marie Ernstsson, SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB
Användning av nanocellulosa för ytmodifiering av magnetit och silikat i mineralpulper,
Bertil Pålsson. Luleå tekniska universitet
Mätning av tjocklek på kvarninfodring med ultraljud under drift, Christer Stenström, Luleå tekniska universitet

Metallurgy and recycling – se filmade presentationer >>

Nyttiggörande av metaller och energi i fines från fragmenteringsanläggning, Lena Sundqvist, SWEREA MEFOS AB
Hydrometallurgical treatment of steel making dust by alkaline leaching, Martina Petranikova, Chalmers Tekniska Högskola
Ny elektrolytisk extraktionsprocess för avskiljning av metaller från icke-behandlingsbara avfall och mineraler, Johan Björkvall, SWEREA MEFOS AB
NoStick – Förhindrad kladdning vid direktreduktion av järnmalmpellets genom optimering av ytbeläggningar, Anders Larsson, SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB

Environmental performance – se filmade presentationer >>

Nätverk inom ekologisk efterbehandling för en stärkt Svensk Gruv- och Metallindustri, Josefin Blanck, Enetjärn Natur AB
BIOMET: Effektiv metallutvinning av gruvvatten genom biologisk behandling, Bror Sundkvist, SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB

Attractive workplace – se filmade presentationer >>

Undoing gender in the innovation system of the Swedish mining industry, Ylva Fältholm, Luleå tekniska universitet

Pitchning av fullskaleprojekt

Deep exploration

Innovativ djupprospektering 1fk, Klas Hjort, Uppsala universitet – film >>
Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet, Tobias Bauer, Luleå tekniska universitet – film >>
Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen, Nils Jansson, Luleå tekniska universitet – film >>

Safe and lean mining

Development of a new methodology for Evaluating Rock Support Performance (ERSP) in seismically active mines, Ping Zhang, Luleå tekniska universitet
Utveckling av metoder och utrustning för generiska prestandatester av bergförstärkningsbultar, Michael Tanskanen, SWEREA MEFOS AB – film >>
Förbättrad kontroll av toxiska gaser från sprängning, Ulf Nyberg, Luleå tekniska universitet – film >>
Schedulering för Produktionsoptimering, Jenny Greberg, LTU – film >>
Effektiv gruvbrytning – från gavel till dagen, Anna Gustafson, Luleå tekniska universitet
Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning, Anna Gustafson, Luleå tekniska universitet

Resource efficient and mineral processing

HIFLOAT – Optimala cellutformningen för enskilda flotationsceller, Lisa Malm, Boliden Mineral AB – film >>
PREP – Primary resource efficiency by enhanced prediction, Pertti Lamberg, Luleå tekniska universitet – film >>

Metallurgy and recycling

Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller, Caisa Samuelsson, Luleå tekniska universitet – film >>

Environmental performance

Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact mining, Frauke Ecke, Sveriges Lantbruksuniversitet – film >>
Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall, Susanne Siren, Luleå tekniska universitet – film >>

SiP STRIM 2017-2020 öppen workshop kring nästa programperiod

 

 


 arrangorer_2013