Bergforsk - Gruvbranschens forum
Bergforskdagarna 27-28 maj, i Luleå.
Temat var ”Framtidens gruvor och dess förutsättningar”. 

Bergforskdagarna 2013, måndag 27 maj

Kl. 10.30 – 17.30 Festivitetssalen Stadshotellet, Luleå

 Jenny Greberg, Universitetslektor och avdelningschef för Geoteknologi, är konferencier under Bergforskdagarna. 
Öppning av Bergforskdagarna 2013
Per-Erik Lindvall, ordförande st. Bergforsk, Direktör Teknik och Affärsutveckling LKAB
Titta på Per-Erik Lindvalls öppningsanförande >>
Ulf MarklundVad är på gång framöver? Nya gruvprojekt i Boliden och LKAB
Ulf Marklund, Teknikchef, affärsområde gruvor, Boliden AB och
Per-Erik Lindvall, Direktör Teknik & affärsutveckling, LKAB
Vilka nya gruvprojekt planeras hos två av våra största gruvföretag?
Hör mer om Bolidens och LKAB:s framtidsplaner.
Se Per-Erik Lindvalls presentation >> Se Ulf Marklunds presentation >>
Johan SterteEuropean Institute of Innovation and Technology (EIT)
Knowledge Innovation Community (KIC) in Raw Materials
Johan Sterte, Rektor, Luleå tekniska universitet

Lars-Eric AaroEuropean Innovation Partnership (EIP) Raw Materials Lars-Eric Aaro, Vd, LKAB
I syfte att öka tillgången på råvaror för Europa har Europeiska kommissionen föreslagit ett
europeiskt innovationspartnerskap för råvaror. Lars-Eric Aaro berättar mer om partnerskapet.
Se Lars-Eric Aaros presentation >>
Ewa BjörlingNordiskt samarbete inom gruvnäringen
Ewa Björling, Handelsminister och minister för nordiskt samarbete
Sverige har som ordförande i Nordiska Ministerrådet 2013 tagit initiativ till ett nytt nordiskt samarbetsprojekt
för gruvnäringen som koordineras från LTU. Ewa Björling berättar om initiativet och regeringens engagemang
för nordiskt gruvsamarbete. Se Ewa Björlings presentation >>
Jonas SjöstedtVi måste ta mer betalt för våra naturresurser
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet 

Vänsterpartiets syn på gruvdriftens framtid och naturresurser. Sverige har en exceptionellt låg mineralavgift. Genom att höja den kan bolagen bidra till långsiktig utveckling i gruvregionerna, inte exploatering under den begränsade tid gruvorna är i drift. Jonas Sjöstedt är partiordförande för Vänsterpartiet och riksdagsledamot. Han satt även i EU-parlamentet mellan 1995-2006, där han bland annat arbetade med miljö- och klimatfrågor. Se Jonas Sjösteds presentation >>
Sveriges mineralstrategi
Marie Wickberg, stabschef hos näringsminister Annie Lööf
Regeringens mineralstrategi pekar ut möjligheter och utmaningar för en bransch i tillväxt och samhällen i förändring. Strategin ska vara ett verktyg för dialog, tillväxt och samverkan i hela landet. Se Marie Wickbergs presentation >>
Gruppdiskussion
Vad innebär Mineralstrategin för verksamheten? Vi diskuterar i mindre grupper och lyfter
sedan en del av frågorna till hela gruppen.
FoU-strategier i Norden och Europa ur vårt perspektiv –
ett samtal mellan företrädare för gruv- och industriföretag
Samtalet leds av Universitetslektor Ulla Grönlund, LTU. Se samtalet >>
Presentationer 2012 års Bergforskstipendiater:
Doktorsavhandling – Rickard Jolsterå, se presentationen>>
Licentiatuppsats – Yi Huang, se presentationen>>
Examensarbete – Jennifer Andersson,
se presentationen>>

Bergforskdagarna 2013, tisdag 28 maj

Kl.8.30 – 12.00 LKAB-salen, Luleå tekniska universitet

Ulf MarklundInledning – Sammanfattning av måndagen samt förväntningar på dagen
Ulf Marklund, stiftelsen Bergforsk, Teknikchef, affärsområde gruvor, Boliden AB
 
Strategiska agendor och innovationsområden samt den nyöppnade utlysningen i ERA-MIN – Rickard Sundvall, Vinnova
Pär WeihedInledning av presentationer från CAMM-institutet
(Centrum för avancerad mineralteknik och metallurgi)
Pär Weihed, Professor, Luleå tekniska universitet
LTU presenterar CAMM-projektet:
Characterization of Antimony Mineralogy in a Geometallurgical Context
Friederike Minz
Deep mining and rock support Erling Nordlund
Lean Mining – A solution for FutureBehzad Ghodrati och Uday Kumar
Latest results from WP4Elisaveta Potapova
Att använda restprodukter från andra industrier för efterbehandling av sulfidhaltigt gruvavfallBjörn Öhlander
Recent results from CAMM WP6 on Raw Materials for Future Steelmaking – Lena Sundqvist 
Summering och avslutning – Ulf Marklund