Bergforsk - Gruvbranschens forum


Temat för årets Bergforskdagar var”Gruvindustrin som utvecklingsmotor”. Vi är också glada för att ”Dialogmöte för utveckling av den svenska mineralstrategin”, i samarbete mellan Regeringskansliet, Bergforsk, SGU och SveMin, genomfördes i anslutning till Bergforskdagarna.


Se bilder från Bergforskdagarna 2012 här >>
Klicka på de blå rubrikerna nedan för att öppna presentationerna i nytt fönster,
följ länken för att se föredraget på vår YouTube-kanal. 
 

Dialogmöte för utveckling av den svenska mineralstrategin

Regeringskansliet, Bergforsk, SGU och SveMin bjöd in till det första dialogmötet för utarbetande av en svensk mineralstrategi. Syftet med dialogen är att skapa en övergripande bild av vilka områden som bör beröras av mineralstrategin för att den ska bidra till ett långsiktigt, hållbart nyttjande av Sveriges mineralresurser. Deltagarnas roller var att bidra med erfarenheter, kreativitet och idéer. Deltagarna förväntades att utifrån eget engagemang och ansvarstagande bidra till utvecklingen av den svenska mineralstrategin som framgångsfaktor för svensk tillväxt. Mer information om mineralstrategin finns på www.regeringen.se/mis

Dialogmöte för utveckling av den svenska mineralstrategin presenterades i samarbete mellan:


Bergforskdagarna 2012, 10 maj

Jenny Greberg, avdelningschef för Geoteknologi och universitetslektor, var konferencier under Bergforskdagarna. 
Öppning av Bergforskdagarna 2012
Per-Erik Lindvall, ordförande st. Bergforsk, Direktör Teknik och Affärsutveckling LKAB
Titta på Per-Erik Lindvalls öppningsanförande >>
Redovisning SMIFU-projektet – Johan Hedlin, Vd Rock Tech Centre AB
Johan Hedlin är även Vd för stiftelsen Bergforsk. I dessa uppdrag förenar han ansvaret för det långsiktigt strategiska arbetet inom stiftelsen med ansvaret att initiera och genomföra utvecklingsprojekt för svensk gruvindustri i samarbete med både universitet, internationella leverantörer och gruvföretag.Rock Tech Centre AB har drivit ett förstudieprojekt, Smart Mine of the Future (SMIFU) i samarbete med ett konsortium bestående av de ledande företagen och universiteten i gruvbranschen i norra Europa och Polen. Förstudien har syftat till att beskriva vägen, i form av en strategisk agenda, fram till den gemensamma långsiktiga visionen om en väsentligt säkrare, produktivare och miljövänligare gruvproduktion, RTC kommer att presentera arbetet med denna strategiska agenda. Se Johan Hedlins presentation >>
Sverige – åter ett stort gruvland? – Jan Magnusson, Generaldirektör SGU
Jan Magnusson är civilingenjör från Chalmers (Väg o vatten 1972). Han blev chef för SGU 2009. Han tog tidigt upp behovet av en svensk mineralstrategi och är starkt engagerad i arbetet för att utveckla Sverige som ett ledande gruvland. Se Jan Magnussons presentation >>
Gruvindustrin och hållbar naturvård, konflikt eller möjlighet?
Maria Ågren, Generaldirektör Naturvårdsverket

Maria Ågren är civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik och för närvarande Generaldirektör på Naturvårdsverket. Hon har tidigare arbetat på SMHI i många år. Maria Ågren kommer att prata om hur vi tillsammans kan verka för att skapa ett samhälle som är hållbart såväl ur ett miljöperspektiv som ur ett näringsutvecklingsperspektiv. Se Maria Ågrens presentation >>
Paneldiskussion: Hur ska de nationella resurserna formeras för att fortsätta  stärka Sveriges position?
Naturvårdsverket, SGU, SveMin, LTU och Näringsdepartementet deltar.
Martin Ivert
Moderator: Martin IvertMartin Ivert är styrelsemedlem i Åkers, Ovako, FLSmidth och ordförande i Swerea.
Han har tidigare varit Vd för Ovako och LKAB. Se Paneldiskussionen >>
Globala trenderMalin Stein – Malin Ringdahl Stein, Raw Materials Group
Malin Ringdahl Stein är försäljningschef på Raw Materials Group, har arbetat där i fyra år och har en licentiat examen i geokemi. Hon arbetar med kunder från hela världen och hjälper dem analysera gruvindustrin utifrån deras behov.Över 75% av värdet i världens gruvindustri kommer från kol, guld, koppar och järnmalm. Vi har ett fåtal företag som tar en allt större del av marknaden och marknaden växer konstant. Är vi i en supercykel? I så fall, vad innebär det? Vilken roll kan Sverige spela? Se Malin Ringdahl Steins presentation >>
Europeiska initiativ för forskning och innovation inom råmaterial – Christian Hansen, Vinnova
Christian Hansen är handläggare på Vinnovas brysselkontor där han bevakar EU:s forskningspolitik. Tillsammans med kollegor på Vinnova i Stockholm verkar kontoret för ett stort och kvalitativt svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning. Råmaterial figurerar mer och mer på olika sätt i forskningspolitiken och flera instrument och initiativ från kommissionen behandlar hur vi ska utveckla metoder för att ta tillvara dessa på bästa sätt. Det kan vara svårt att få en överblick över alla olika initiativ, men efter presentationen är förhoppningen att det klarnat något. Se Christian Hansens presentation >>
Företagspresentation NorthlandResources – Niclas Dahlström
Niclas Dahlström arbetar som Informationschef på gruv- och prospekteringsbolaget Northland Resources.
Han har tidigare verkat som lärare och rektor, främst på friskolor i Stockholm. Niclas ska prata om “Sveriges största greenfieldprojekt innebär framtidstro i Tornedalen”, dvs Northlands stora gruvprojekt i Kaunisvaara 2.5 mil norr om Pajala där företaget just nu investerar 5 miljarder kr. Se Niclas Dahlströms presentation >>
Sammanfattning av Martin Ivert, se Martin Iverts sammanfattning >>
Prisutdelning för 2011 års bästa Examensarbete – Amanda Persson, Licentiatuppsats – Johanna Alatalo och  Doktorsavhandling – Nils Jansson 

Bergforskdagarna 2012, fredag 11 maj

Inledning – Johan Hedlin, stiftelsen Bergforsk
sammanfattning av torsdagen samt förväntningar på dagen.
Presentationer av Bergforskstipendiaterna
2011 års bästa Examensarbete – Amanda PerssonLicentiatuppsats – Johanna Alatalo och Doktorsavhandling – Nils Jansson
Resultat och effekter från programmet Strategisk Gruvforskning – Margareta Groth, Vinnova
Kort presentation av utvärderingen av programmet Strategisk Gruvforskning, Se Margareta Groths presentation >>
Vilken nytta har projekten skapat för medverkande industri?
LKAB och Boliden Mineral redovisar sina erfarenheter

Staffan Sandström Boliden Mineral, se Staffan Sandströms presentation >> och Kent Tano LKABSe Kent Tanos presentation >>
Sammanfattande reflektion över programmet, se Margareta Groths sammanfattning >>

Inledning av presentationer från CAMM-institutet (Centrum för avancerad mineralteknik och metallurgi)
Pär Weihed, Luleå tekniska universitet
LTU presenterar CAMM-projektet:
Geometallurgiska undersökningar av malmers sönderdelningsegenskaper
Jan Rosenkranz 
tillsammans med Abdul Mwanga, Pertti LambergMalmkarakterisering av Rockliden-fyndigheten i geometallurgiskt sammanhang
Pertti Lamberg tillsammans med Friederike Minz, Christina WanhainenNya framsteg i geometallurgiska SEM-applikationer vid LTU
Caisa Samuelssontillsammans med Fredrik Engström, Glenn Bark, Pertti LambergSprängteknisk forskning – interaktion mellan fältförsök och numerisk modellering
Daniel JohanssonMine production and delivery assurance models : Issues and challenges
Behzad Ghodrati och Uday KumarInterface Science in Mineral Processing
Elisaveta Potapova och Hanumantha RaoReducing the environmental impact of mining
Björn ÖhlanderTBC
Bo Björkman
Summering och avslutning – Johan Hedlin