Bergforsk - Gruvbranschens forum
Bergforskdagen 2009-05-05

Klicka på rubrikerna för att öppna respektive presentation

09.30 Registrering
10.15 Välkommen
Lars-Eric Aaro, tf Vd och koncernchef LKAB samt ordförande i MITU
Investeringar för en säkrad framtid
Lars-Eric Aaro
Strategiska satsningar för internationell konkurrenskraft – inför Sveriges ordförandeskap i ministerrådet
Anki Bystedt, departementsråd, näringsdepartementet
Gruvforskning – nationellt och europeiskt perspektiv
Ulf Marklund, chef Teknik, Boliden Mineral AB, Göran Bäckblom, Vd MITU
Mining and mining related research and education in Poland
Marek Cala, Vice Dean of Faculty of Mining & Geoengineering,
AGH University of Science & Technology
12.20 Lunch
13.20 Strategiskt gruvforskningsprogram
Lena Gustafsson, tf generaldirektör, VINNOVA.Statusrapporter:
Säkrad råvaruförsörjning genom prospektering – 4-dimensionell geologisk modellering av malmfält
Pär Weihed, prefekt och professor LTU
Ökad konkurrenskraft genom utveckling av produktionsteknik– bättre sprängning med precis upptändning
Finn Ouchterlony, professor LTU
Partikelteknologi inom gruvindustriella processer – växelverkan i mineralsystem med flera komponenter
Oleg Antzutkin, professor LTU
Resurseffektiv utvinning av basmetaller – kloka processval för varierande råvaror vid utvinning av basmetaller
Caisa Samuelsson, universitetslektor LTU
Minskad miljöbelastning vid gruvhantering
Minskade kväveutsläpp till vatten, Björn Öhlander, dekan och prof. LTU
Sekundär fastläggning av metaller i avfallsdeponier, Lars Lövgren, universitetslektor Umeå universitetInnovativa projekt
Pelletens upplevelser – en odyssé från verk till hamn,Bjarne Bergquist, universitetslektor LTU
Framtidsgruvan, Göran Bäckblom, Vd MITU

Diskussion

Paus
15.45 Metsos perspektiv på den framtida mineraltekniken
Staffan Tapper, General Manager Process Technology, Metso Mineral AB
Bästa doktors-, licavhandling och examensarbete 2008
Prisutdelare Lars-Eric Aaro och Erik Höglund, t f rektor
LTUPresentationer framförda av pristagarna:
Den sprängningsinducerade skadezonens beteende i hårt berg – Tekn Dr David Saing, LTU
Spårbarhet i kontinuerliga malkretsar, – Tekn Lic Pejman Oghazi, LTU
Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergproverCiv ing Jonas Edin, Ramböll och Civ ing Lars Martinsson, SwecoAvslutning, Lars-Eric AaroPresentation av posterutställning
Pär Weihed, prefekt och professor LTU
17.00 Posterutställning, mingel & musik
Geosektionen