Bergforsk - Gruvbranschens forum
Bergforskdagen 2008-05-28

Rock till heavy metal – Torsdag 3 april

12.30 Välkommen
Ulf Marklund, Boliden Mineral ABHur hittar man malm nu och i framtiden?
Pierre Heeroma, Boliden Mineral ABLapplands guld
Torbjörn Ylvén, Lappland Goldminers ABDagbrott och anrikning i världsklass. Nulägen och behov
Peter Richardson och Ulf Marklund, Boliden Mineral AB

Diskussion och frågor

Paus
15.30 Gruvbrytning i Kiruna. Vad behöver vi för framtiden?
Monica Quinteiro och Christina Dahnér Lindqvist, LKABForskning och utveckling – akademi och industri i samverkan
Jenny Svanberg, LTU, Göran Bäckblom MITU/RTCVad hände sedan? Fyra studenter berättar
Panel med Göran Bäckblom, MITU; Åsa Allan, Hifab ; Anton Bergman, Boliden Mineral AB; Johan Oja, LKAB; Rebecca Bertilsson, Vattenfall Power Consultants
17.00 Bästa doktorsavhandling och examensarbete 2007
Ulf Marklund, prisutdelare. Presentationer av Seija Forsmo, LKAB (Dr)
och Per Lindgren Vattenfall Power Consultants (Examensarbete)Presentation av utställning
Pär Weihed, LTU
17.30 Mingel, musik underhållning
Geosektionen