Bergforsk - Gruvbranschens forum
Program – 22 juni 2005
09.30 Registrering, kaffe
10.00 Välkommen till Bergforsk Välkommen till LTU
Lars-Eric Aaro, ordförande i stiftelsen MITU (Mineralindustrins teknikutveckling) och styrelsemedlem vid Luleå tekniska universitet
Forskning och innovation för tillväxt med fokus på gruv- och mineralindustrin
Per Eriksson, generaldirektör för VINNOVA
Industrins behov och nyttan med Bergforsk
Lars-Eric Aaro
LTUs forskning och utbildning inom ”bergskedjan”. Nyttan av centrumbildningar
Jerker Delsing, dekan för Luleå tekniska universitet
Resultat från Georange inom prospektering och miljö och den framtida rollen för Georange
Stellan Lundberg,ordförande för Georange
The road from the lab to the market place
Dan Shechtman, professor Technion, Israel
12.00 Lunchpaus
13.00 Pågående och planerade samarbeten mellan industri och universitet. Presentation och diskussion kring centrumbildningar vid LTUDiskussionsledare Göran Bäckblom, stiftelsen MITU
Ulf Marklund (Boliden Mineral AB) och Pär Weihed (LTU) om prospektering
Finn Ouchterlony, Swebrec
Per-Olof Samskog, Agricola
Manfred Lindvall (Boliden Mineral AB) och Björn Öhlander (LTU) om miljö
Bo Björkman, Mimer, LTU
Anders OE Johansson, Process-IT
Thomas Lager, Promote
14.30 Kaffe
15.00 Gruv-och mineralbranschen i EUs 7:e ramprogram. Visioner och lägesrapport
Ulf Marklund, Boliden Mineral AB
Information om posterutställningen
Pär Weihed, Luleå tekniska universitet
Invigning av Bergforsk

Lars-Eric Aaro
Utdelning av priser för bäste examensarbete, bästa licentiatavhandling och bästa doktorsavhandling år 2004.
Slutord
15.40-18.00 Poster-utställning med mingel