Bergforsk - Gruvbranschens forum

Aktörer

Stiftelsen Bergforsk
SveMin har delegerat gruvbranschens gemensamma FoU-frågor till Stiftelsen Bergforsk. Bergforsk leds av LKAB, Boliden, Zinkgruvan med god representation av ledande företrädare från Luleå tekniska universitet. Ändamålet med stiftelsen är att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom prospekteringsteknik, gruvteknik, berganläggningsteknik, mineralteknik och miljöteknik. Stiftelsen ansvarar för Bergforsk och är vidare dominerande ägare i Nordic Rock Tech Centre AB, RTC.

Bergforsk
Bergforsk är den svenska gruvbranschens think tank för att främja, prioritera och samordna branschgemensamma frågor inom forskning och innovation. Bergforsk leds av stiftelsen Bergforsk.

Georange
Georange bildades 1999 och har haft en betydelsefull roll för att fylla det tidigare tomrum som uppkommit vad avser FoU kring prospektering, malmgeologi och yttre gruvmiljö. Vidare har Georange haft en viktig roll för regionala funktionsanalyser, klusterutveckling och uppbyggnad av den aktörsgemensamma paraplyorganisationen Bergforsk.
Georange >

Luleå tekniska universitet (LTU)
Luleå tekniska universitet är Europaledande inom forskningsområdet Gruv- och metallurgi med en unik bredd som omfattar produktionskedjan Prospektering – Gruvbrytning – Anrikning – Metallurgi – Avfalls-, återvinnings- och miljöteknik.
Luleå tekniska universitet >